ATH11L1 AT0531 ATN136 AT7720 ATC61L ATC7720 AT7721 AT0601 ATW723
AT3H4 AT2514 AT851 AT814 ATN826 AT8016 ATN200 ATN201 AT817
ATN138 AT825 ATN139 ATC70A AT2154 AT415 AT6N138 AT815 AT852
AT2051 AT2011 AT3223 AT2031 AT581 AT2021 AT3041 AT3020 AT2032
AT0343 ATN3130 ATN3150 AT155 AT0314 ATN3120 AT340 ATM314 AT314
AT4504 ATN4506 ATM456 ATC4504 AT4506 ATC4506 ATN4504 ATM481 ATM480
AT333J AT330J AT331J AT316J AT332J
ATV213 AT223 AT172-2 ATV258 AT214 ATV216 AT173 ATS258 AT212-2
应用领域
领先的光电耦合器制造商
Application
通信领域

51212


光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电-光-电转换器件。由于该器件使用寿命长、工作温度范围宽,所以在过程控制、工业通信、家用电器、医疗设备、通信设备、计算机以及精密仪器等方面有着广泛应用在当前工艺技术持续发展与提升的过程中,其工作速度、工作电流以及集成水平等性能,均会得到较大提升。为了进一步拓展光耦的功能,在普通光电耦合器件的基础上,可以通过LED进行调制信号的加载工作,通过光形式的专属信号、光电二极管的提取以及接收光信号的方式,同时对相关数据进行恢复处理,能够在电-光-电转换过程中进行传输数据,实现通信的功能。


光电耦合器在长线信息传输中作为终端隔离元件,可以大幅度提高信噪比。所以,它在各种电路中得到了广泛应用。


1